یزد– به منظور انجام تعمیرات بازدید اتاق احتراق و آمادگی پیک بار زمستان، مولد G12 نیروگاه یزد از مدار تولید خارج شد.

به گزارش انتهاج به نقل از پایگاه خبری برق حرارتی و به نقل از مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق یزد، مولد G12گازی کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به منظور بازدید اتاق احتراق با هماهنگی دیسپاچینگ ملی از مدار تولید خارج شد.
سید محمد حسن جمال الدینی با اعلام این خبر افزود: این مولد از نوع گازی کرافت با ظرفیت نامی ۶۰ مگاواتی می باشد که به جهت آمادگی برای تولید در پیک بار زمستان و طبق برنامه تعمیراتی از مدار تولید خارج و پس از انجام بازدید اتاق احتراق دوباره به شبکه سراسری متصل خواهد شد.