مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان از خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش باغی و زراعی این شهرستان مرزی استان خراسان شمالی بر اثر سرمازدگی اواخر هفته گذشته خبر داد.

مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان از خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش باغی و زراعی این شهرستان مرزی استان خراسان شمالی بر اثر سرمازدگی اواخر هفته گذشته خبر داد.

به گزارش انتهاج، الله وردی خادمی با اشاره به اینکه  ۸۰ درصد محصولات باغی  و ۲۰ درصد محصولات زراعی بر اثر سرمازدگی دیررس بهاری و  بارش برف خسارت دیده است، اظهار داشت: سالانه بیش از ۲ هزار  هکتار از اراضی شهرستان رازوجرگلان به کشت محصولات آبی و ۱۹  هزار هکتار نیز به کشت محصولات دیم اختصاص می یابد.

وی  بیشترین خسارت را مربوط به بخش باغی مربوط به تاکستان ها و درختان گردو و بادام  عنوان کرد.

مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان در رابطه با خسارت بخش زراعی عنوان کرد: در بخش زراعی هم از ۲۵۰ هکتار کلزا و ۱۹ هزار هکتار کشتزارهای گندم و جو بین ۱۰ تا ۶۰ درصد خسارت دیده است.

خادمی در انتها افزود: با حمایت دولت و کمیته مخاطرات جهادکشاورزی امیدوار هستیم خسارت وارد شده در بودجه امسال شهرستان لحاظ تا مشکلات کشاورزان و باغداران برطرف شود.

خراسان شمالی دارای ۳۰۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان است که بیشتر این مساحت در شهرستان راز و جرگلان واقع است.

شهرستان رازوجرگلان به علت موقعیـت جغرافیایی و نزدیکی طبق طبقه بندی اقلیمی، در منطقه نیمه خشک کوهستانی و از لحاظ  وجود توده های هوا و سامانه های باران زا در اقلیم مناطق معتدل کوهستانی واقع شده است.

راز، مرکز شهرستان مرزی راز و جرگلان در ۱۲۰ کیلومتری مرکز خراسان شمالی قرار دارد و بیشترین تمرکز جمعیتی قوم ترکمن این استان در راز و جرگلان است.