به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در سال زراعی جاری افزایش گستره خشکسالی در علاوه بر خسارت های اقتصادی بر پیکره فعالیت های دامی نگرانی ها برای رشد بیماری مشترک بین انسان و دام را در این استان افزایش داد.