به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی در سال جاری سبب شد تا کیفیت گندم تولیدی کشاورزان استان کاهش یابد که این امر در کیفیت آرد و نان هم موثر خواهد بود.