یزد-دو واحد صنعتی یزد در بیست و دومین همایش ملی صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور موفق به دریافت لوح و تندیس سبز کشور شدند.

به گزارش انتهاج به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، بیست و دومین همایش ملی صنعتی، معدنی و خدماتی سبز بصورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و منتخبین صنعت سبز در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برگزار شد.

در این مراسم از شرکت یزد پلیمر کویر و شرکت فولاد آلیاژی ایران بازیافت بعنوان واحد صنعتی سبز کشور و از کاشی امین میبد بعنوان صنعت برگزیده استانی تجلیل شد.