به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- درحالی براساس قانون کار دریافت حداقل دستمزد برای کارگران در تمام مشاغل به عنوان یک الزام قانونی مطرح است که رانندگان اتوبوس های برون شهری که جان چندین هزار مسافر در دست آنهاست، پس از سال ها فعالیت در این حوزه همچنان از داشتن قرارداد و حداقل حقوق و مزایا محروم هستند.