به گزارش پایگاه خبری انتهاج، علی فرجی اظهار داشت : طی گشت وکنترل محیطبانان پارک ملی سالوک سه نفر شکارچی مشاهده شدند

فرجی گفت: پس از تعقیب و گریز محیط بانان موفق شدند یک نفر شکارچی سابقه دار را دستگیر نمایند

وی افزود: در این عملیات که با همکاری پلیس امنیت شهرستان اسفراین انجام شد از فرد متخلف یک قبضه اسلحه تک لول غیر مجاز و یک دستگاه دوربین چشمی به همراه پنج عدد فشنگ دست ساز چهارپاره کشف و ضبط گردید

فرجی در پایان خاطرنشان کرد : پرونده این شکارچی سابقه دار جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی تحویل گردیده و افراد متواری شده بزودی فراخوانده خواهند شد