به گزارش انتهاج، علی فرجی گفت: طی بازرسی یگان حفاظت محیط زیست و همراهی مامورین نیروی انتظامی از منزل شکارچی متخلف، مقادیری گوشت قوچ وحشی به همراه ۶ عدد فشنگ دست ساز چهار پاره کشف و ضبط گردید.

فرجی گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

وی افزود: مطابق قانون شکار و صید، جریمه شکار هر راس قوچ وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.