اسفراین- فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: متهم قطع طاق‌زار های منطقه گورپان اسفراین دستگیری شد.

اسفراین- فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: متهم قطع طاق‌زار های منطقه گورپان اسفراین دستگیری شد.

به گزارش انتهاج، سرهنگ موسی الرضا حیاتی با بیان اینکه متخلف در حدود سه سال متوالی اقدام به قطع طاق‌زار های این منطقه از شهرستان اسفراین می کرد، از دستگیری وی خبر داد.

گورپان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی ایران است.

به گفته وی  این فرد در شهرستان جوین در خراسان رضوی دستگیر شد.

این مقام مسئول در انتها بیان کرد: این متخلف با همکاری جوامع محلی منطقه شناسایی شد و این فرد روز گذشته به مراجع قضایی تحویل داده شد.