بجنورد – به گزارش پایگاه خبری انتهاج ؛ به مناسبت روز خبرنگار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و معاونت امور فرهنگی و رسانه ای و کارشناس امور رسانه فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج بازدید کردند.

MG 9538 300x189 - بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج MG 9532 300x200 - بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاجMG 9522 300x200 - بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفتر مرکزی پایگاه خبری انتهاج