بجنورد- رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد انتقاد خود را به افزایش قیمت نهاده های دامی عنوان کرد.

بجنورد- رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد انتقاد خود را به افزایش قیمت نهاده های دامی عنوان کرد.

به گزارش انتهاج، حسینعلی حصاری افزود: از تاریخ ۲۵ فروردین ماه قیمت ذرت از نهاده های دامی افزایش یافت و به هر کیلو، ۱۵۰ تومان افزوده شده است.

به گفته وی  بالا رفتن قیمت ذرت در بازار جهانی، افزایش قیمت سایر نهاده های دامی، همچون سویا، جو، کنسانتره و … را نیز طی آینده خیلی نزدیک به همراه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه گاوداران بجنورد شیوع کرونا را یکی از مهمترین علل تاثیرگذار بر شمرد و ادامه داد: در گذشته تعدادی از دامداران ذرت را با قیمت قبل خریداری کرده بودند اما هنوز بار خود را تحویل نگرفته اند و به آن ها اعلام شده تا ما به تفاوت قیمت را پرداخت کنند تا بار برای آن ها ارسال شود.

حصاری با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده محصول با نهاده های دامی همخوانی ندارد، عنوان کرد: شیوع ویروس کرونا سبب شد تا قیمت شیر، دام زنده به شدت کاهش یابد اما قیمت نهاده های دامی، تحت تاثیربازار جهانی و رو به افزایش است.