اسفراین - مراسم معارفه رئیس جدید پیام نور اسفراین باحضور دکتر فیضی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان و فرماندار شهرستان انجام شد.

به گزارش انتهاج، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور استان مسلم غلامی بعنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین معرفی شد.

مسلم غلامی پیش از این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با سابقه ریاست بر شورای اسلامی شهر اسفراین و ریاست بر دانشگاه پیام نور شهرستان گرمه، به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور اسفراین منصوب شد.

پیش از این دکتر عبدالله مفاخری عهده دار این مسئولیت بوده است.