به گزارش انتهاج، در جلسه هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اسفراین، سلیمان غفاری جوشقان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید شورای شهر اسفراین در سال چهارم انتخاب شد.

در این جلسه سلیمان غفاری جوشقان رئیس، ابراهیم بابایی نایب رئیس، علیرضا حسین آبادی منشی و  همچنین حسین عاقبتی راد نیز بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.