زنجان – استاندار زنجان از سفر رئیس جمهور به استان زنجان خبر داد و گفت: با حضور رئیس جمهور هفت واحد تولیدی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

به گزارش انتهاج ، فتح‌الله حقیقی در جریان آغاز به کار نیروهای جدیدالورود یکی از شرکت های استان زنجان، گفت: بزرگترین تکلیفی که مدیریت استان زنجان بر عهده دارد، ایجاد آرامش در جامعه است و برای ایجاد آرامش باید نقشه و تصمیمات درست و برنامه ریزی شده باشد.

وی با اشاره به اینکه امسال دو واحد تولیدی در استان زنجان افتتاح می‌شود ، اظهار کرد : یکی از این واحدهای تولیدی ۵۰۰ میلیارد تومان و دیگری ۱۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه رئیس جمهور به استان زنجان سفر می کند، گفت: امسال با حضور رئیس جمهور در استان زنجان هفت واحد تولیدی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح و برای جوانان زیادی در استان اشتغال ایجاد می شود.

حقیقی ابراز کرد: باید واحدهای تولیدی استان زنجان از نیروهای بومی برای کار استفاده کنند و استفاده از نیروی غیربومی در شرایطی که نیروی کار و تخصص مورد نیاز در زنجان وجود نداشته باشد امکان پذیر است.