بافت – رئیس جمهور در ادامه سفر دو روزه خود به استان کرمان وارد شهرستان بافت شد.

به گزارش انتهاج ، حسن روحانی که صبح امروز سفر خود به استان کرمان را از رفسنجان آغاز کرد؛ هم اکنون وارد شهرستان بافت شد.

یک طرح فولاد در این سفر با حضور روحانی مورد بهره برداری قرار می گیرد که برای فاز اول آن ۱۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده است.

حضور در شهرستان های سیرجان و کرمان از دیگر برنامه های سفر روحانی به کرمان است.

در این سفر تعدادی زیادی پروژه به صورت حضوری یا از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح می شود. حجم سرمایه گذاری این پروژه ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان و میزان اشتغال زایی مستقیم طرح ها حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر است.

حضور در جلسه شورای اداری استان کرمان و نشست خبری از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به استان کرمان است.