انتهاج شیروان – این روزها که بهترین زمان کشت گندم و جو در استان ماست شرایط سختی بر کشاورزان در حال تحمیل شدن است چرا که افزایش قیمت بذر در بازار آزاد و عدم همکاری و همراهی کشاورزان از سوی سازمان جهاد کشاورزی دردی شده روی دل آنها و دیگر بدون حمایت دولت قادر به تامین هزینه کشت نیستند.

در دی ماه سال ۸۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جهادگران و کشاورزان فرمودند: دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است چرا که امنیت غذایی کشوری بزرگ و پرجمعیت با اهدافی بلند بسیار مهم و خطیر است، لذا همه باید برای این بخش ویژه تلاش کنند. در اسلام هم آگاهانه به کشاورزی تاکید شده و حدیثی پر معنا از امام صادق(ع) نقل شده است که:《الزارعون کنوز الله فی الرضه》؛ یعنی کشاورزان کسانی هستند که گنجینه های خدا در زیر زمین را می‎دروند و استخراج می کنند.

این را برای این عرض میکنم که همه دست اندرکاران کشور به خصوص مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجه کنند، چرا که کشاورزی یکی از اساسی‌ترین محورهای توسعه در کشور ما است نه یک چیز حاشیه ای.

مهران حیاتی مدیر جهاد کشاورزی شیروان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود: تولید گندم در این شهرستان نسبت به پارسال با ۵ هزارتن افزایش یه ۴۰ هزارتن رسید که ۲۵ هزار تن آن تحویل سیلوها داده و مابقی برای خود مصرفی کشاورزان درنظر گرفته شد.

امروز صبح کشاورزانی را دیدم که در پی بذر دولتی بودند پای درد و دل یکی از آنها نشستم که ساعت ۶ صبح خودش را از روستای الله آباد به شیروان رسانده بود تا شاید کارش بعد از یک هفته معطلی امروز به نتیجه برسد و پاسخی معقول و منطقی از مسئولین بشنود.

وی گفت: من ۵۰ هکتار زمین کشاورزی دارم ولی امان از بذر نداشته ام… وقتی برای تهیه بذر به اداره جهاد کشاورزی مراجعه کردم پاسخهای متفاوتی گرفتم که خنده‌دار بود، یا میگفتند کیسه نداریم و یا فقط ۲۰۰ کیلو بذر میدهیم و تازه این جوابها، جوابهایی بود که بعداز چندبار مراجعه شنیدم چون در دفعات اول تاکید داشتند که بذری نیست. تو بگو دخترم آیا ۲۰۰کیلو بذر برای زمین من کافیست؟

آیا لااقل حق من پیرمرد نیست که وقتی به اداره‌ای میروم مسئول مربوطه جوابم را بدهد نه اینکه حتی حاضر نباشد صحبتهایم را بشنود؟!

او اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی نابسامان در این زمان کرونا ما واقعا قدرت خرید بذر نداریم و این یعنی پایان کشاورزی ما و شروع رکود و فقر ما و…

و اینها سخنان کسانی بود که گنجینه خدا را زیر زمین میکارند، و براستی آیا به سخنان رهبری طی این چندسال توجهی شده؟ مگر نه اینکه الزارعون کنوزالله فی ارضه؟؟؟

و من پاسخی برای سوال کشاورزان نداشتم اما به دنبال پاسخ آنها هستم…

گزارشگر: فاطمه طالبی