بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا، علی محمدی اظهار داشت: بر اثر رانش زمین، برخی منازل مسکونی روستاها دچار ترک خوردگی در سقف و دیوارها شده و یا در معرض خطر تخریب قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون رانش زمین در روستاهای سرانی و سنجد شهرستان شیروان و روستاهای قاپاق، نرگسلوی علیا و گلی در شهرستان بجنورد گزارش شده است.
وی اظهار داشت: ارزیابان با حضور در این مناطق، نسبت به کارشناسی و برآورد خسارت ها مبادرت کرده اند.
محمدی در خصوص علت وقوع حادثه رانش زمین، گفت: با توجه به رسی بودن خاک منطقه، بخش زیادی از گستره خراسان شمالی مستعد رانش است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر حفر چاه های جذبی، برای جمع آوری فاضلاب در منازل بر مشکل رانش افزوده است و از این رو یکی از راهکارهای حل مشکل، اجرای طرح جمع آوری فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی است.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی گفت: آبیاری زمین های کشاورزی به صورت سنتی هم سبب تشدید مشکل رانش زمین می شود.
بر اساس این گزارش، روستای پسرکانلو در بجنورد هم در بهار ۹۶ دچار رانش زمین شده بود که به علت شدت حادثه، جابه جایی این روستا در دستور کار قرار گرفت.