یزد- امام جمعه یزد با بیان اینکه سال‌های گذشته مقام معظم رهبری به صورت بسیار جدی به تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید کردند یادآور شد: امروز همه متوجه شدند که راهکار برون رفت کشور به غیر از اقتصاد مقاومتی که همیشه مورد تاکید معظم‌له است، چیز دیگری نیست.

به گزارش انتهاج، آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی در دیدار رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد با اشاره به اینکه تحقق نامگذاری سال فقط با افزایش تولید کارخانجات محقق نمی‌شود افزود: باید برای تولید وسایل مورد نیاز واحدهای صنعتی بیشتر اقدام شود.

وی ادامه داد: توجه به تولید و خودکفایی در عرصه‌های مختلف به خصوص قطعه‌سازی و تامین ماشین‌آلات در داخل دیر شروع شده است، باید با جدیت کارها را شروع کرد تا در زمان مناسب به خودکفایی دست پیدا کنیم.

امام جمعه یزد با بیان اینکه سال‌های گذشته مقام معظم رهبری به صورت بسیار جدی به تولید و اقتصاد مقاومتی تاکید کردند یادآور شد: امروز همه متوجه شدند که راهکار برون رفت کشور از تحریم به غیر از اقتصاد مقاومتی که همیشه مورد تاکید معظم‌له است، چیز دیگری نیست.

ناصری یزدی امام جمعه یزد ادامه داد: حتی در پرداخت تسهیلات باید شرطی مبنی بر استفاده از ظرفیت نیروهای نخبه و شرکت‌های دانش بنیان داخلی برقرار شود تا حداقل بخشی از نیاز کارخانه ها با تکیه بر ظرفیت این نیروها و شرکت‌ها از داخل تامین شود.