به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- در حالی حدود ۱۵ ساله از راه اندازی کشتارگاه صنعتی شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی می گذرد، که این واحد صنعتی همچنان فاقد تصفیه خانه است و خونابه ناشی از کشتار دام نیز به اراضی پایین دست شهر رها می شود.