بجنورد – شهردار بجنورد از راه اندازی دبیرخانه شهرسازی الکترونیکی در بجنورد به عنوان اولین گام در تحقق شهر هوشمند خبر داد.

به گزارش انتهاج، هادی زارعی در آیین افتتاح دبیرخانه شهرسازی الکترونیکی گفت : این اولین گام شهرداری در راستای تحقق شهر هوشمند و تامین زیرساخت های اجرای طرح میز خدمت الکترونیک است.

وی با بیان اینکه اجرای خدمات الکترونیک یک پارچه سازی شهرسازی با پشتیبانی شورای اسلامی شهر و همت تلاش پرسنل شهرداری در سه گام طراحی و اجرا شده است، افزود: گام اول اجرای ممیزی املاک به ظرفیت ۲۶۰۰خانوار در سطح منطقه یک انجام گرفت و کلیه اطلاعات ملکی سیستمی و الکترونیکی شده است.

شهردار با اشاره به اینکه گام دوم افتتاح دبیرخانه خدمات الکترونیک یک پارچه است، خاطر نشان کرد: این طرح به صورت پایلوت در شهرداری منطقه یک افتتاح شد.

مهندس زارعی یادآور شد: گام سوم خدمات الکترونیکی شهرسازی ،تسری اجرای برنامه به شهرداری منطقه دو و مشارکت با شرکت مخابرات در اتصال فیبر نوری و لینک ارتباطی آن با دستگاههای خدمات رسان است.

شهردار بجنورد در ادامه ارتقای سلامت اداری، کاهش مراجعات فیزیکی، تسریع در پاسخگویی، کاهش ترافیک و مصرف کاغذ و تکریم مراجعین را از مزایای راه اندازی خدمات الکترونیکی شهرسازی عنوان کرد.

مهندس زارعی با اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن خدمات شهرسازی مدت بازدید ملک از ۱۵ روز به ۵ روز کاهش یافت، تصریح کرد: در نظر داریم با فعال شدن سامانه الکترونیکی شهرسازی کلیه اطلاعات ملک در زمان بازدید به سیستم وارد شود.