زنجان – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از رصد بازار زنجان توسط  ۲۸ بازرس خبر داد و گفت: در آستانه شب یلدا نظارت بر بازار توسط اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان افزایش‌یافته و بازرسی‌ها تشدید می شود.

به گزارش انتهاج، مرتضی ممیزی با اشاره به بازرسی ویژه از بازار شب یلدا در زنجان و تشدید نظارت ها، اظهار کرد: نظارت و بازرسی از بازار در آستانه شب یلدا به‌صورت جدی و با حساسیت ویژه توسط تعزیرات حکومتی استان زنجان انجام می‌شود.

وی افزود: تعزیرات حکومتی استان زنجان با همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن به صورت شبانه روزی بازار را رصد می کنند و در آستانه شب یلدا اقلام پر مصرف بیشتر مورد توجه تعزیرات حکومتی است.

ممیزی خاطر نشان کرد: شکایت مردم از واحدهای صنفی به سه صورت تلفنی، کتبی و حضوری است و مردم نسبت به تخلفات بی‌تفاوت نباشند و گزارش خود را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند.

وی در ادامه افزود: اداره تعزیرات حکومتی استان زنجان نسبت به تأمین امنیت بازار و آرامش مردم نظارت و بازرسی از بازار را به جد دنبال می‌کند و با متخلفین برخورد شدید صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: تاکنون افزایش قیمتی در اقلام پر مصرف در استان وجود نداشته و بازار زنجان روزهای آرام و خوبی سپری می کند.