سنندج – دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: روابط عمومی ها باید تلاش کنند از ایجاد رانت های سیاسی و حزبی در ادارات جلوگیری کنند.

به گزارش انتهاج، محمود الله مرادی در جلسه هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های استان، اظهار کرد: روابط عمومی ها خدمات نظام را آنگونه که هست باید پوشش و فعالیت های موثر ادارات را برجسته کنند تا مردم بدانند که همه در مجموعه نظام در حال خدمت رسانی به آنان هستند.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت هایی که بر عهده حوزه روابط عمومی ادارات گذاشته شده، ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات است، افزود: تضعیف جایگاه روابط عمومی در ادارات نوعی آسیب است زیرا با این کار نمی توان آنگونه که باید بین مدیران و کارکنان و کارکنان و مردم ارتباط مناسبی ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها باید شور و نشاط در فضای ادارات بوجود آورند، تصریح کرد: روابط عمومی ها باید تلاش کنند هجمه روانی موجود در جامعه که باعث تخریب نظام می شود را با منطق صحیح خنثی کند.

الله مرادی یادآور شد: روابط عمومی ها باید کاری کنند که دیدگاه های مختلف با ذهنیت مثبت در کنار یکدیگر حضور یابند و در کنار این مسئله نیز باید زمینه ارائه خدمات آسان به مردم با توجیه کارمندان در ادارات توسط روابط عمومی ها فراهم شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه باید روحیه مطالبه گری به شکل صحیح در این مجموع ایجاد شود، خاطر نشان کرد: روابط عمومی ها باید امر به معروف و نهی از منکر را در ادارات ترویج دهند.