به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

آخوند خال محمد سرفراز روز دو شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گرچه دولت ها از ابتدای انقلاب اسلامی در کنار عملکردهای مثبت در حوزه های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ، نقاط ضعف هایی نیز داشتند، ولی عدم انعکاس عملکرد دولت و نظام در شرایطی که رسانه های معاند به دنبال ناامیدی مردمند،، دور از انصاف و موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می شود.
وی افزود: در واقع با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ باید رویکرد تمامی نخبگان، جریان های سیاسی و رسانه ها تبیین کارکردهای مثبت نظام باشد، زیرا کاهش مشارکت های سیاسی در فضای بین المللی نیز موجب کاهش قدرت رییس جمهور منتخب برای حفظ منافع ملی می شود.
پرهیز نامزدهای احتمالی انتخاباتی از سیاه نمایی
آخوند سرفراز با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی باید از سیاه نمایی پرهیز کنند، اظهار داشت: احزاب سیاسی علاوه بر معرفی نامزدهای مورد اعتماد مردم باید راهکارهای منطقی و واقع بینانه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی ارائه دهند، تا شاهد گسترش امید و اعتماد بین مردم باشیم.
وی با اشاره به نقش ویژه سلایق سیاسی متفاوت در انتخاباتی پرشور، تصریح کرد: باید تمامی گروه ها، احزاب و بویژه دستگاههای برگزار کننده انتخابات چون وزارت کشور و شورای نگهبان به گونه ای عمل کنند که تمام گروه ها و سلایق سیاسی احساس کنند نماینده آنها فارغ از هر نوع نگاه سیاسی در بین نامزدهای انتخاباتی حضور دارد.
انتخابات سیزدهمین دوره رییس جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهری ، روستایی و عشایری و میاندوره ای پنجمین دوره خبرگان رهبری و یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به طور همزمان ۲۸ خردادماه امسال برگزار می شود.