اسفراین - رئیس بنیاد مسکن شهرستان از 52 روستای شهرستان نیازمند بازنگری طرح هادی و 5 روستا نیازمند تهیه طرح هادی خبرداد.

محمدیار فرهادی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: در شهرستان اسفراین ۱۳۸ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که تا کنون طرح هادی برای ۱۳۳ روستا تهیه شده و ۵ روستا فاقد طرح هادی می باشند.

فرهادی در رابطه با شاخصه های طرح گفت : طرح در استان ۱۰۰درصد و در اسفراین حدود ۹۶ درصد است.

وی بیان کرد: از ۱۳۳ روستای دارای طرح هادی زمان تهیه ۵۲ روستا بیش از ۱۰ سال بوده که نیازمند بازنگری می باشند.

وی گفت: شاخص تهیه طرح در استان ۱۰۰درصد ودر اسفراین حدود ۹۶ درصد است.

فرهادی افزود: از ۱۳۳ روستای دارای طرح هادی زمان تهیه ۵۲ روستا بیش از ۱۰ سال بوده که نیازمند بازنگری می باشند.

فرهادی با اشاره به هدف این طرح گفت : اگر چه هدف از تهیه طرح هادی ضمن ایجاد زمینه توسعه و عمران روستایی هدایت بافت فیزیکی و کالبدی روستا می باشد لیکن با توجه به گذشت زمان بیش از ۱۰ سال عملا بسیاری از اهداف ان محقق نشده و مشکلات عدیده ای برای روستاییان و حتی ادارات خدمات رسان ایجاد نموده است.

وی در خصوص هزینه بازنگری طرح هادی افزود: هزینه بازنگری هر طرح بطور متوسط ۷۰ میلیون تومان است که باید از اعتبارات شهرستانی پیش بینی گردد.