شیراز – با حضور وزیر کشور سند توسعه استان فارس رونمایی شد .

به گزارش انتهاج، سند توسعه استان فارس شامل ۲۲۰ سند اقتصادی است که نقشه راهی خواهد بود تا اقتصاد استان توسعه یابد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در رونمایی این سند گفت: این سند  به گونه ای طراحی شده است که نقش تمامی دستگاه ها در آن دیده شده است.

بابک دین پرست اضافه کرد: این سند علاوه بر اینکه نقش رسیدن به اهداف را مشخص کرده است مدت زمانی که باید توسط دستگاه های مختلف صرف شود تا طرحی به بهره برداری برسد نیز لحاظ شده است.

وی معتقد است: سامانه ای نیز برای این سند در نظر گرفته شده است که میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها به صورت لحظه ای قابل مشاهده است.

  • منبع خبر : مهر