به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد – ایرنا – عشایر کرمانج همه ساله در اوایل فصل تابستان از مراوه تپه استان گلستان به منطقه قره میدان شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی کوچ میکنند. مهمترین شغل عشایر دامداری است که به دلیل کاهش میزان بارندگی، کمبود مراتع و منابع طبیعی و گرم شدن هوا به خطر افتاده است. (عکاس: وحید خادمی)