بجنورد -  معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از اشتغال زایی برای 56 نفر در 5 سفره خانه سنتی جدید خبر داد.

به گزارش انتهاج، علی کاظمی مکان ایجاد این سفره خانه سنتی را در روستای اتیمز اسفراین، جاده بش قارداش، گلستان شهر، شیروان و روستای علی‌آباد بجنورد عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد این سفره‌ خانه‌ سنتی ظرفیت زیادی در جذب گردشگر خواهند داشت، افزود: سفره خانه ها نقش مهمی در شناسایی استان به گردشگران و زائران ایفا می کنند.

کاظمی فضای سفره خانه ها را فضایی دلنشین و سنتی توصیف کرد که در آن غذاهای سنتی نقش مهمی در معرفی استان ایفا می کنند.

وی در ادامه صحبت های خود مهمترین وظایف معاونت گردشگری را اینگونه تشریح کرد: تهیه و تدوین مقررات، ضوابط ارزیابی عملکرد، صدور تایید برای فعالیت اماکن و تاسیسات گردشگری و نظارت مستمر بر نحوه اجرا و رعایت موازین، تطبیق استانداردها و نظام‌های درجه‌بندی مورد عمل از وظایف این معاونت است.