بابلسر – رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزودن سالانه دو هزار معلول ضایعه نخاعی جدید براثر حوادث و تصادفات به شمار مددجویان بهزیستی خبر داد.

به گزارش انتهاج ، وحید قبادی دانا در اختتامیه نشست علمی کاربردی مدیران بهزیستی سراسر کشور در بابلسر با اشاره به اینکه بیش از ۴۷ هزار نفر در مراکز نگهداری تحت پوشش بهزیستی به سر می برند ، اظهار کرد : بیش از ۲۶ هزار معلول ضایعه نخاعی در سراسر کشور خدماتی دهی می شود و سالانه دو هزار بیمار ضایع نخاعی جدید در کشور افزوده می شود.

بیش از ۳۷۰ هزار نفر سالانه در کشور براثر حوادث مصدوم می شوند

وی با بیان اینکه بیش از ۳۷۰ هزار نفر سالانه در کشور براثر حوادث مصدوم می شوند ، افزود : سالانه ۶۰ هزار معلول براثر تصادفات در کشور اضافه می شود که دو هزار نفر معلولان ضایع نخاعی هستند و تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند.

با اشاره به اینکه ۲۲ هزار نیروی شاغل در سازمان بهزیستی با کمترین حقوق و دستمزد و با روی گشاده و باز به مددجویان خدمات دهی می کنند افزود: سالمندان، نیازمندان، کودکان بدسرپرست و غیره با بیش از هزار مرکز نگهداری جامعه هدف از گروه های حمایتی به شمار می روند.

قبادی دانا با بیان اینکه حق پرستاری ماهانه به ۲۶ هزار معلول ضایعه نخاعی پرداخت می شود ، تصریح کرد: یک میلیون و ۵۰ هزار خانوار در کشور مستمری بگیری هستند و یک میلیون و ۴۵۰ هزار فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی بهره می برند.

رئیس سازمان بهزیستی یادآور شد: ۱۵ هزار مهدکودک در کشور تحت پوشش بهزیستی قرار دارد و در گام دوم انقلاب، سرمایه گذاری روی مسائل تربیتی و پرورشی می تواند تضمین کننده آینده انقلاب باشد.

وی شفافیت، توانمندسازی و ارتقای وضعیت را از جمله ماموریت های سازمان بهزیستی در گام دوم انقلاب برشمرد و گفت: در حال حاضر در سامانه شفافیت بهزیستی اطلاعات دو هزار و ۸۰۰ ملک تحت پوشش در منظر مردم قرار گرفته است.

قبادی دانا یادآور شد: همچنین می توان با ورود به سامانه، کلیه دریافتی ها از سال ۹۱ تاکنون شفاف سازی و بیان شود و این فعالیت ها در راستای مبارزه با فساد صورت گرفته است.

در آینده نزدیک با موج سالمندی در کشور روبرو خواهیم شد ز

رئیس سازمان بهزیستی با تاکید برحفظ کرامت سالمندان اظهار داشت: در آینده نزدیک با موج سالمندی در کشور روبرو خواهیم شد زیرا رشد سالمندی از رشد جمعیت پیشی گرفته است و اگر میزان رشد جمعیت ۱.۱ درصد باشد نرخ رشد سالمندی ۳.۳ درصد جمعیت است.

وی ادامه داد: پس از ۲۵ سال آینده میزان جمعیت سالمند کشور ۲۵ درصد جمعیت خواهد بود و از هر چهار نفر یک نفر سالمند خواهد بود و باید شرایط از منظرهای مختلف برای سالمندان مهیا شود.