یزد-مدیرکل ثبت احوال یزد به مناسبت دهه کرامت (سوم الی ۱۳ تیرماه ۹۹)گفت: سال گذشته خانواده های یزدی برای ۵۳۹ نوزاد پسر، نام رضا و برای ۳۹ نوزاد دختر نام معصومه انتخاب کردند.

به گزارش انتهاج، محمدعلی مکرمی فراوانی نام‌ برای پسران را علیرضا ، امیررضا ، محمدرضا ، رضا ، احمدرضا ، علی رضا ، حمیدرضا ، امیدرضا ، عماد رضا، امین رضا ، حسام رضا، نوید رضا، عبدالرضا، رادین رضا، توحید رضا و سعید رضا ذکر کرد.

وی فراوانی نام دختران را  معصومه زهرا و فاطمه زهرا یاد کرد.

این مسئول با اشاره به فراوانی نام رضا و معصومه در کشور اظهار داشت: سال ۹۸، ۶ هزار و ۱۶ نام رضا و ۲ هزار و ۷۴۶ موردنام معصومه ثبت شد.