یز- معاون سیاسی فرماندار اردکان گفت:حدود ۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست کمتر از  ۵۵ سال که مستمری دریافت نکرده اند و در جایی مشغول به کار نبوده‌اند شناسایی شدند.

به گزارش انتهاج، رقیه کرمانیان در نشستی با تعدادی از بانوان افزود: این طرح توانمندسازی زنان با همکاری وزارت کشور و جهاد دانشگاهی در حال اجراست که هدف از آن بهبود معیشت ،افزایش رفاه این گروه از زنان، تکمیل زنجیره ارزش افزوده، بالا بردن درآمد متقاضیان و پیشگیری از ورود آنها به نهادهای حمایتی است.

وی اضافه کرد: این طرح از سال گذشته با سه مرحله شناسایی ظرفیت‌های منطقه، آموزش افراد مستعد و شاخص که با ارائه طرح جنبه عملیاتی در بازار پیدا کرد و با فراهم شدن زمینه اشتغال این گروه از بانوان آغاز شده است.
این مسوول اظهارداشت:‌ مراحل مقدماتی طرح در اردکان انجام شد و حدود ۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست کمتر از  ۵۵ سال که مستمری دریافت نکرده اند و در جایی مشغول به کار نبوده‌اند شناسایی شدند.
معاون فرماندار اردکان با بیان اینکه این افراد مهارت های خاص خود را دارند و مایل هم هستند در این طرح شرکت کنند، تصریح کرد: در غربالگری انجام شده  ، ۱۴ نفر انتخاب شدند، امیدواریم در ادامه مسیر با همکاری ارگان‌ها و با تسهیل گری جهاد دانشگاهی ، تولیدی این افراد وارد بازار و زمینه اشتغال خانگی آنها فراهم شود.
کرمانیان یادآور شد : هم اکنون جهان بیشتر به سوی مشاغل خرد و خانگی در حال حرکت است و از این طریق مردم را توانمند می‌کنند.