به گزارش انتهاج، حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد به اهمیت این موضوع در کمک به زیبایی شهر و امنیت و آرامش شهروندان اشاره کرد و گفت: برنامه ساماندهی افراد دوره گرد و فروشندگان و دلالان پسماند های خشک بازیافتی، علاوه بر حفظ بهداشت و محیط زیست شهری و سلامت شهروندان از ایجاد ناامنی در شهر نیز جلوگیری خواهد کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد همچنین به رعایت احترام و نظافت شخصی و شناسنامه دار شدن افراد دوره گرد که به نحوی با این کار امرا معاش می نمایند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با همراهی عوامل قضایی و همکاری همشهریان گرامی توانستیم در اجرای این طرح به موفقیت نسبی دست بیابیم و برای رسیدن به ساماندهی کامل به همکاری بیشتر همشهریان نیاز داریم.

در این نشست همچنین رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص جمع آوری پسماندهای خشک و بازیافتی توسط پیمانکار پرداخت.