یزد - جلسه کارگروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کش های استان یزد برگزار شد.

یزد – جلسه کارگروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کش های استان یزد برگزار شد.

به گزارش انتهاج، این جلسه با حضور معاونت تولیدات گیاهی، مدیر حفظ نباتات، محمدرضا خلف باغی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یزد و دیگر اعضای این کارگروه و کارشناسان مربوطه در محل دفتر معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برگزار گردید.

گفتنی است، در این جلسه پیرامون مسایلی همچون اهمیت ساماندهی ونظارت بر شبکه توزیع آفت کش ها و فروشندگان سموم، شناسایی و برخورد جدی با فروشندگان غیرمجاز و جلوگیری از ادامه فعالیت، الزام کلیه فروشندگان سموم به ثبت نوع آفت کش تحویلی و مشخصات کامل بهره بردار دریافت کننده سامانه مانیتورینگ، گزارش مدیریت حفظ نباتات استان یزد در مورد میزان و نوع مصارف سموم در سطح استان یزد، بحث و تبادل نظر شد.

این مطلب را هم ببینید
کرونا در اسفراین هم مثبت شد