به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- مدیرگروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی خراسان شمالی گفت: سامانه خود مراقبتی در حوزه سلامت روان ، در این استان راه‌اندازی شد.