بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از مهر محمدجواد جعفری با اشاره به انجام ۶ مرحله کاوش های باستان شناسی و آشکار شدن بناهای تاریخی متعدد در بخش های مختلف محوطه تاریخی ریوی و همچنین قرارگرفتن آن در نزدیکی جاده گرگان به مشهد، شرایط و بستر برای ایجاد یک سایت موزه فضای باز گردشگری در این نقطه و در نزدیکی شهر آشخانه فراهم شده است.

جعفری افزود: موافقتنامه تهیه طرح سایت موزه فضای باز گردشگری محوطه تاریخی ریوی در همین راستا و با هدف ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و معرفی هویت تاریخی استان، با همکاری گروهی از اساتید معماری و مرمت استان منعقد و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه محوطه تاریخی ریوی در ۵۰۰ متری غرب روستای نجف و سه کیلومتری غرب شهر آشخانه در سال ۴۶ با شماره ۷۲۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، گفت: وسعت این محوطه بیش از ۱۱۰ هکتار است.

سرپرست هیئت باستان شناسی در منطقه ریوی تصریح کرد: این منطقه بقایای استقراری دوران های مختلفی از سه هزار و ۵۰۰ سال قبل تا اوایل دوران اسلامی را در خود جای داده و مهمترین آثار تاریخی این محوطه مربوط به بقایای معماری ساختمان های عظیم خشتی از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی است.

جعفری اظهار کرد: کاوش های باستان شناسی در محوطه ریوی از سال ۹۱ آغاز شد و از سال ۹۴ موسسه باستان شناسی آلمان نیز در این کاوش ها مشارکت دارند.