به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- چنبره خشکسالی بر شهرستان مانه و سملقان به عنوان قطب کشاورزی خراسان شمالی نه تنها ۷۰ درصد از محصولات کشاورزی این منطقه را از بین برد که بیش از نیمی از روستاهای آن را نیز با تنش آبی مواجه کرد.