مخزن سد چری در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی پس از بارندگی های سه روز گذشته پر شد و دوشنبه‌شب سرریز کرد.  

مخزن سد چری در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی پس از بارندگی های سه روز گذشته پر شد و دوشنبه‌شب سرریز کرد.  

به گزارش انتهاج، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در توضیح این رویداد گفت: سد چری با توجه به نوع طراحی و آورد حوزه سد توان تنظیم سالانه ۶ میلیون متر مکعب آب را دارد و اکنون سه میلیون و ۷۲۶ هزار متر مکعب آب در مخزن آن ذخیره شده است.

سید عقیل مرتضوی با بیان اینکه این سد در فروردین ماه امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب سیلاب را مهار کرده است، افزود: سرریز  سدچری از نوع لبه پهن جانبی است و توان عبور ۲۴۸ متر مکعب بر ثانیه سیلاب را دارد.

سدچری در ۱۰ کیلومتری شهر فاروج از توابع استان خراسان شمالی که با هدف کنترل سیلاب و توسعه و بهبود زمین های کشاورزی پایین دست ساخته شده، در سال ۱۳۷۷ به بهره برداری رسیده است و شبکه آبیاری و زهکشی زمینهای پایین دست این سد، یکهزار و ۱۰۰ هکتار زمین را پوشش می دهد.

سازه سد چری از نوع خاکی با هسته رسی، ارتفاع دیواره آن ۴۲ متر و طول تاج سد  ۴۰۴ متر است.