مدیر جهادکشاورزی اسفراین گفت: سرمای هوا در چند روز گذشته هزار و ۸۰ میلیارد ریال به باغ‌ها و مزارع این شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیشترین آن مربوط به بخش باغی است.

مدیر جهادکشاورزی اسفراین گفت: سرمای هوا در چند روز گذشته هزار و ۸۰ میلیارد ریال به باغ‌ها و مزارع و بخش کشاورزی این شهرستان خراسان شمالی خسارت وارد کرد که بیشترین آن مربوط به بخش باغی است.

به گزارش انتهاج، فائزه تاج آبادی اظهار داشت: ۹۰۰ میلیارد ریال از خسارت بخش کشاورزی مربوط به محصولات باغی و مابقی به زراعت است.

وی  بیشترین خسارت در بخش باغی هم مربوط به درختان‌ زردآلو، بادام کوهی، گیلاس، انگور و گردو دانست و سرمازدگی را ۱۰ تا ۸۵ درصد عنوان کرد.

مدیر جهادکشاورزی اسفراین در توضیح خسارات وارده به بخش زراعی افزود: در بخش زراعی هم هفت هزار و ۶۵۰ هکتار از کشتزارهای گندم، جو،  کلزا و زیره  ۱۰ تا ۶۵ درصد خسارت دیده است.

تاج آبادی همچنین از خسارت وارد شده به مزارع گندم و جو و باغ های پسته و بادام بر اثر بارش تگرگ در هفته گذشته خبر داد.

بارش برف هفته گذشته بیشتر مناطق شهرستان اسفراین را سفیدپوش کرد که در پی آن دمای هوا به زیر صفر رسید.

شهرستان ۱۲۷هزار نفری اسفراین با ۳۵ هزار هکتار عرصه باغی و زراعی در ۶۰کیلومتری جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد.