به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد – ایرنا – مبلمان شهری بجنورد زیرچتر ایستایی ناهماهنگ ستون های برق پس از عقب نشینی ساختمان های شهری – بی توجهی یا بی دقتی شرکت توزیع برق خراسان شمالی به حقوق شهروندی (عکاس: وحید خادمی)