بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، بازدید از شرکت های دانش بنیان در ساختمان جدید پارک علم و فناوری، افتتاح خط تولید شرکت دانش بنیان، بازدید از دو آزمایشگاه کشت سلول های بنیادی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، از مهم‌ترین برنامه‌های حضور سورنا ستاری در خراسان شمالی بود.

1398043117124775017941824 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117115541217941644 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117152475017941854 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117161020917941864 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117164997417941874 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117194731717941914 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117181348217941894 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117215385017941944 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117202742517941924 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117224121217941954 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی1398043117232052417941964 - سفر یک روزه سورنا ستاری ، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به خراسان شمالی

شرکت در نشست اقتصاد مقاومتی استان، بازدید از شرکت های دانش بنیان در ساختمان جدید پارک علم و فناوری، افتتاح خط تولید شرکت دانش بنیان، بازدید از دو آزمایشگاه کشت سلول‌های بنیادی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، بازدید از واحدهای مستقر در مرکز رشد شهرستان شیروان از جمله برنامه‌های سفر یک‌روزه سورنا ستاری ، معاون رییس جمهور به خراسان شمالی بود.