یزد– معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده در نشست شورای برنامه ریزی یزد که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده را تحولی بزرگ برای نهادینه کردن عدالت جنسیتی عنوان کرد و افزود: گرچه پیشرفت‌های متعددی در حوزه زنان و خانواده به وجود آمد، کماکان فاصله‌ها و عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که هدف  پرکردن این فاصله هاست.

به گزارش انتهاج، ابتکار با اشاره به گزارش‌های ارایه شده در این نشست تصریح کرد: این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که یزد این سند را جدی گرفته است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به مهمترین طرح‌ها و برنامه‌های این معاونت اظهار کرد: لایحه حفظ کرامت از زنان در برابر خشونت، طرح گسترش شبکه‌های ملی بازاریابی مجازی، امضای موافقت نامه همکاری با ستاد مبارزه با موادمخدر، طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی و حمایت از تشکل‌های فعال در حوزه زنان آسیب پذیر و تشکیل خانه‌های امن از جمله اولویت‌های معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به شمار می‌رود.

ابتکار، راه اندازی مرکز شتاب دهنده تخصصی بانوان در کارخانه نوآوری استان یزد را اتفاق مهمی دانست و در این خصوص قول همکاری داد.

وی در ادامه با اشاره به اقدام دولت در توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: این اقدام دولت هم منافع ملی را در برداشت و هم گامی بود که بتوان با حذف تحریم‌ها و شرایط تعامل با دنیا پیش رفت انتظار می‌رود با همکاری مجلس شورای اسلامی منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

راه اندازی مرکز شتاب دهنده تخصصی بانوان در کارخانه نوآوری و نمونه آزمایشی(پایلوت) شدن یزد به عنوان دیجیتال با هدف توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان از مصوبات این نشست بود.