گرمسار – رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت : دو موضوع سند تحول و حوزه‌های مهارتی به‌صورت ویژه در مدارس استعدادهای درخشان پیگیری می‌شوند.

به گزارش انتهاج ، فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه استان سمنان می‌تواند پایلوت مهارت‌های صنعتی باشد ، اظهار کرد : لذا می‌بایست درب مدارس را گشود و در صنعت از استعدادهای سمپادی استفاده کرد.

وی افزود: درواقع می‌بایست سفره‌ای از حوزه‌های مختلف برای دانش آموزان پهن کرد و به آن‌ها امکان شکوفایی و انتخاب داد.

وی خاطرنشان کرد: در مدارس باید آثار هنری نصب و برای دانش آموزان شعر خواند تا از این طریق به آن‌ها هویت ملی داده شود و این حلقه گمشده آموزش باید موردتوجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه مکانیزم آزمون برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان شیوه درستی نیست و باید این سازوکار تغییر پیدا کند، تصریح کرد: رسالت مدارس استعدادهای درخشان باید این باشد که مدارس به دانش آموزان یادآوری کنند انقلاب اسلامی یک فرصت است و دوستدار نظام باشد این موضوعات جدی که استعدادهای درخشان باید انجام دهند.

وی ضمن بیان اینکه عنصر گمشده در مدارس استعدادهای درخشان هویت است، افزود: زمانی به فردی فضای دیده شدن می‌دهیم برای اینکه از کشور خارج نشود باید ظرفیت‌سازی داخلی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گیرد قرار نیست باید همه باهم در کنار دولت به دانش آموزان هویت ملی دهند.

فرار مغزها باید به‌قرار مغزها تبدیل شود

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ضمن بیان اینکه این فرار مغزها باید به‌قرار تبدیل شود،  اظهار کرد : می‌بایست سمپاد برنامه‌ای برای قرار مغزها باشد و این افراد در فرایندهای پژوهشی نانو و شاخه‌های جدی ورود پیدا کنند.

مهاجرانی ضمن بیان اینکه خوشبختانه توجه به مهارت‌های زندگی به‌صورت جدی وارد مدارس شده است، تصریح کرد: ارائه اعتمادبه‌نفس واقعی از موضوعاتی که برای دانش آموزان از نان شب واجب‌تر است لذا باید با استفاده از ابزاری به نام هنر انسان تربیتی کنیم که زندگی کردن را بلد باشد و معتقدیم اگر محیط را مناسب کنیم به خروجی مناسب خواهیم رسید.

وی ضمن بیان اینکه مدارس استعدادهای درخشان پیشرو در پیاده‌سازی سند تحول بنیادین هستند، افزود: راه‌اندازی خانه علوم پایه‌ یکی از موضوعات اساسی استعدادهای درخشان است تا به کمک ظرفیت دبیران و خانواده‌ها بتوانیم زیبایی‌های یادگیری و لذت بردن از آموختن را نشان دهیم که دانش با بخشیدن زیاد می‌شود.