بجنورد – استاندار خراسان شمالی گفت: بر اساس آمار مجمع خیرین سلامت کشور، نیکوکاران تاکنون بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال در بخش سلامت و درمان هزینه کرده‌اند که سهم این استان تنها ۷۰ میلیارد ریال یعنی معادل یک هفت هزارم است.

به گزارش انتهاج ، محمدعلی شجاعی روز پنجشنبه در دیدار با دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور اظهار داشت: بر اساس قانون در هر استان می تواند چند برابر معادل آنچه خیران آن استان تامین کنند از خیران سلامت کشور بهره مند شوند اما این نگاه باعث می شود استان های برخوردار از ظرفیت بیشتری بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اعتبارات استان مناسب نیست ، افزود : اما حوزه بهداشت و درمان اولویت استان است و ما یاد گرفته ایم با تشخیص اولویت ها برای تامین نداشته ها با تمام توان پای کار بیاییم.

وی با اشاره به نبود بیمارستان در یک شهرستان استان خاطر نشان کرد : نگاه مجمع خیرین سلامت کشور برای رفع نداشته های حوزه بهداشت و درمان باید ملی باشد.

استاندار خراسان شمالی افزود: خیران بدون چشمداشت و با نگاه بلند نوع دوستی به دنبال رفع نداشته های کشور در حوزه های مختلف هستند و فعالیت آنان در راستای رفع نیازها و نداشته های مناطق کمتر برخوردار است.