یاسوج – معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سیزدهمین مورد اهداء عضو استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش انتهاج ، غلام عباس سبز تقدیر و سپاس از خانواده ایثارگر موحدی گفت : بیمار به دنبال تصادف دچار خونریزی مغزی شده و در تاریخ ۵ آبان ماه در ‌”آی سی یو” بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بستری بود.

وی اظهار کرد: با رضایت خانواده نوع دوست، مرحوم موحدی به ‌اتاق عمل بیمارستان انتقال یافت تا برداشت اعضاء انجام شود.

مسئول تیم فراهم آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز ضمن تشکر از خانواده محترم و ایثار گر موحدی گفت: با همکاری تیم پیوند اعضاء بیمارستان فوق تخصصی ابوعلی سینا شیراز، سحرگاه شنبه ۱۱ آبان ماه، برداشت دوکلیه و کبد و دوقرنیه مرحوم‌ موحدی انجام شد تا به بیماران نیازمند پیوند زده شود و به آنها جان تازه ای بخشد.

سینا سعیدی افزود: امیدواریم با نهادینه شدن این فرهنگ والا و انسانی، تعداد بیشتری از بیماران نیازمند پیوند به زندگی عادی خود بازگردند.