سیستم های گرمایشی بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین تعویض و نصب شد.

به گزارش انتهاج، مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین از به روزرسانی سیتم های گرمایشی این بیمارستان خبر داد و گفت : با توجه به قدمت ۲۵ ساله این بیمارستان و از کارافتادگی سیستم های قبلی ۳ دستگاه گرمایشی به روز رسانی شد.

سید مهدی سعادتی با بیان اینکه یک دستگاه Deaerator ” دی اریتور” که برای استریلیزه کردن تجهیزات اتاق عمل و هواسازی استفاده می شود و دو دستگاه Heat exchanger “هیت اکسچنجر” به منظور تامین گرمایش بیمارستان خریداری و نصب شده است افزود : برای خرید این دستگاه ها ۶۵۰ میلیون ریال از محل درآمد های دانشکده علوم پزشکی اسفراین هزینه شده است.

  • منبع خبر : وبدا