به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- شمار زیادی از ماهیان رودخانه اترک خراسان شمالی در محدوده روستای اخلی دنگل براثر خشکسالی تلف شدند.