به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

قربان نباتیان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا علت کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری را بهبود نسبی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان اعلام کرد.

وی همچنین گفت: از چهار هزار و ۶۰۳ نفری که به علت همه گیری کرونا در سال گذشته بیکار شدند بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر به چرخه کار بازگشتند.

نباتیان افزود: با آغاز همه گیری کرونا ۱۵۴ بنگاه تولیدی و تمام صنوف و صنایع به جز صنایع بزرگ ۲ ماه و نیم تعطیل شدند که با توجه به این امر مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به افرادی که در طول مدت تعطیلی بنگاه ها و صنوف بیکار شدند تا باز گشت به کار مقرری پرداخت کند.

وی گفت: به شماری از بیکاران ناشی از همه گیری کرونا با توجه به افراد تحت تکلف آن ها از ۱۱میلیون تا ۱۳میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در ماه مقرری بیمه بیکاری از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ پرداخت شد و با تدوین شیوه نامه های بهداشتی و بازگشایی مجدد بنگاه ها با توجه به شیوه نامه های ابلاغ شده، ۷۶درصد از این افراد به کار بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: در این بین افرادی که به طور کامل بیکار شده بودند نیز برای دریافت مقرری بیمه کاری ثبت نام کردند و هم اکنون این بیمه را دریافت می کنند.

وی افزود: شهرستان های بجنورد با ۵۵۷ نفر و فاروج با ۱۱ نفر بیشترین و کمترین تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را دارا هستند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت بجنورد و تمرکز مراکز اشتغال در این شهرستان تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند نیز بیشتر از دیگر شهرستان ها است.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از این جمعیت در روستاها ساکن هستند.

در استان خراسان شمالی بیش از ۸۴ هزار و ۹۰۰ نفر کارگر از مزایای بیمه برخوردار هستند.