یزد- همزمان با وارد شدن به تعطیلات عید نوروز بسیجیان پایگاه شهید دکتر چمران حوزه مقاومت بسیج فتح اقدام به شناسایی خانواده های نیاز مند محله تهیه بانک اطلاعاتی از خانواده های نیازمند ارسال بسته های غذایی به این خانواده ها تهیه بن جهت خرید لباس و تهیه کفش کردند.
به گزارش انتهاج، همزمان با وارد شدن به تعطیلات عید نوروز و لزوم رسیدگی به خانواده های محروم و نیازمند جامعه بسیجیان پایگاه شهید دکتر چمران حوزه مقاومت بسیج فتح اقدام به شناسایی خانواده های نیازمند محله و تهیه بانک اطلاعاتی از خانواده های نیازمند و ارسال بسته های غذایی به این خانواده ها تهیه بن جهت خرید لباس و تهیه کفش کردند.
در این عمل بسیار خدا پسندانه بسیجیان این پایگاه و چند تن از خیرین همان محدوده حدود ۶۰۰ قلم از بسته های مواد غذایی را بین نیاز مندان این محدوده پخش و تقسیم نمودند.
لازم به ذکر است تمام این اقدامات به صورت کاملا شبانه و محرمانه و مخفیانه و به دور از چشم همسایگان اتفاق افتاده است.