بجنود، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی شناسنامه دار شدن دام ها را عامل جلوگیری از قاچاق دام دانست.

به گزارش انتهاج ، مهدی شکاری اظهار کرد : با شناسنامه دار شدن دام ها در خراسان شمالی می توان دام ها را ردیابی کرد و مانع قاچاق آن ها شد.

وی افزود : ابن طرح در استان با همکاری اداره کل دامپزشکی ، اتحادیه دامداران و اتحادیه امور عشایر در حال اجراست که در این فرایند به هر دام یک کد داده می شود و برا اساس همین کد اختصاص یافته کشتارگاه ها نیز باید کد دام ها را در سامانه مخصوص ثبت نمایند .

شکاری با اشاره به مهیا بودن امکانات برای اجرای این طرح  تاکید کرد :  در راستای اجرای بهتر این طرح هماهنگی ها با اتحادیه دامداران و بیمه ها صورت گرفته و به تعداد کافی در استان پلاک برای شناسنامه دار کردن دام ها وجود دارد و در این زمینه نگرانی نداریم .

ثبت ۱۰ هزار و ۱۹۰ راس دام سنگین در سامانه هویت دام

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد : در سامانه هویت دام ۱۰ هزار و ۱۹۰  راس دام سنگین و ۳۴۶ هزار و ۱۰۶ راس دام سبک تا به این لحظه شناسنامه دار شده اند.

شکاری افزود : جابه جایی و نگهداری از دام بدون شناسنامه قاچاق بوده و با این افراد برخورد قانونی می شود.