مهدی کرامتی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: نگاه دلسوزانه استاندار با رویکرد توسعه شاخصها و توسعه متوازن می باشد .

وی ادامه داد: با اعتبارات قطره چکانی دولت جهش در توسعه اتفاق نخواهد افتاد و صنایع علاوه بر انجام ماموریت اصلی خود در ارتقاء سطح تولید و اشتغال باید خدمتی که منفعت عمومی بهره مند شوند را ارائه دهند.

فرماندار اسفراین بیان کرد: این نگاه توسعه ای که از حضور صنایع

، منفعت عام را ببریم ؛ مَیسّر نخواهد شد مگر با تعامل و هم افزایی که در جهت خدمت به مردم ایجاد خواهد شد.

وی گفت: نجابت مردم اسفراین مشهود و ملموس است و تلاش برای خدمت کردن به آنها منفعت و خیر آخرت است.

در پایان گفت و گو دو صنعت لوله گستر و فولاد در راستای همکاری و مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی با کمک ۱۴ میلیاردی به شهرستان اسفراین موافقت کردند.

قرار بر این است به زودی کمک ۷ میلیارد تومانی لوله‌ گستر و ۷ میلیاردتومانی فولاد و همچنین کمک ۵ میلیارد تومانی شرکت آذین فورج ظرف چند هفته آینده در مجمع مطرح و با تصمیم گیری مدیران عامل و فرماندار اسفراین در پروژه های اولویت دار سال ۱۴۰۰ هزینه شود.