به گزارش انتهاج، طاهر رستمی فرماندار اسفراین در مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید حفاظت‌ محیط‌ زیست این شهرستان گفت: وجود دو پارک ملی سالوک و ساریگل می تواند به توسعه گردشگری شهرستان کمک کند.

مهدی اله‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی نیز به بیان اهمیت و جایگاه اسفراین از نظر منابع زیست محیطی در استان اشاره داشت و گفت: با وجود دو پارک ملی و صنایع مهم در این شهرستان و اهمیت آنها در کشور نیاز است که کارها به صورت میدانی انجام شود.

اله پور افزود: سمن ها در کاهش و رفع چالش های محیط‌ زیست نقش موثر و انکار ناپذیری دارند و باید زمینه فعالیت بیشتر سازمان های مردم نهاد در این شهرستان فراهم شود.

در پایان از زحمات رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست اسفراین تقدیر و علی فرجی که سوابق درخشانی در ریاست شهرستان های فاروج و مانه و سملقان دارد به عنوان رئیس جدید حفاظت محیط زیست اسفراین منصوب شد.